Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/871
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Authors: Скорик, Т.В.
Дорошенко, К.С.
Keywords: комунікативна компетентність учнів
професійна підготовка
педагогічні умови
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: статті розглянуто сутність комунікативної компетентності школярів, яка проявляється як здатність до сприймання та інтерпретації творів мистецт- ва, а також діалогічної взаємодії у мистецькій діяльності. Автори наголошують, що ефективність розвитку комунікативної компетентності учнів можлива за умови усвідомлення школярами змісту комунікативної діяльності, що полягає не тільки у здатності до розуміння та правильного транслювання інформації, а й активного слухання співрозмовника, співпереживання та рефлексивного усвідомлення значущого змісту. Визначено роль музичного мистецтва у розвитку комунікативної компетентності у процесі музичної діяльності та інтерпретації музичних творів. Особливість розвитку комунікативної компе- тентності учнів на уроках музики пов’язана також із творчими аспектами музичної діяльності, а саме із стимулюванням фантазії та уяви учнів, імпровізуванням та експериментуванням. Пропонується структура готов- ності майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів, яка включає змістову, процесуальну та рефлексивну компоненту. Визначаються першочергові та підпорядковані педагогічні умови, необхідні для ефективного процесу фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/871
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf193,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.