Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/879
Title: ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ УМІНЬ
Authors: Дворник, Ю.Ф.
Keywords: інформаційні технології
музично-комп’ютерні технології
комп’ютерні засоби навчання
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена розгляду питання підвищення ефективності процесу набуття необхідних фахових умінь студентами мистецьких факультетів. Вказується, що сучасна теорія і практика мистецької освіти потребує подаль- ших розробок у даному напрямку, оскільки недостатньо вивченими залиша- ються питання методики, програмного і звукотехнічного забезпечення навчальної діяльності, змісту і методів використання комп’ютерних техно- логій у формуванні творчих якостей майбутніх учителів, можливості педаго- гічного опосередкування процесу формування знань, умінь і навичок студентів у музично-творчій діяльності. У статті вказується, що однією з визначальних характеристик сучасного вчителя має стати високий рівень інформаційної культури, уміння ефективно застосовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології навчання тощо.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/879
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf155,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.