Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/880
Title: ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА: СУЧАСНІ ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Authors: Щербініна, О.М.
Keywords: професійна діяльність
музичне навчання
виконавство
сучасні технології
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті подається загальний аналіз професійної діяльності музиканта- педагога. Соціокультурні зміни в сучасному суспільстві розглядаються як чинник оновлення традиційної музично-педагогічної системи. Аналіз станов- лення професійної діяльності музиканта-педагога подано в історичній ретро- спективі: висвітлено передумови виникнення професії музиканта-педагога, наведено характеристики основних форм музичного навчання, визначено етапи розвитку професійної музичної освіти, виділено пріоритетні принципи музич- ного навчання у відповідні історичні періоди. Наголошується на значущості узагальнення досвіду видатних музикантів, переосмислення традиційних підхо- дів до музичного навчання. Висвітлено важливість суспільних аспектів музичної педагогіки, впливу соціального статусу музиканта-педагога на його діяльність. Визначеність соціальної та професійної позиції фахівця розглядається як відповідь на запити сучасного суспільства.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/880
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf187,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.