Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/884
Title: МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ УВАГИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Authors: Сливко, Світлана Анатоліївна
Keywords: музично-слухова увага
методична модель
інструментально-виконавська підготовка
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті конкретизовано поняття "музично-слухова увага" виконавця, підкреслюється значущість слухової зосередженості для ефективності музично-виконавської діяльності. Підкреслюється актуальність проблеми цілеспрямованого й педагогічно керованого розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей. Запропоновано методичну модель розвитку музично-слухової уваги у процесі інструментально-виконавської підготовки студентів коледжу культури і мистецтв. Представлено основні компоненти методичної моделі, які охоплюють цільовий, опорно-стратегічний, педагогічно-діагностичний, навчально-процесуальний і результативний блоки. У межах методичної моделі розглянуто сутність і структуру музично-слухової уваги та науково-дидактичні засади її цілеспря- мованого розвитку в процесі музичної підготовки студентів. Висвітлено ключові критерії розвитку музичної уваги студентів, що включають музично- виконавські й діяльнісно-операційні показники. Розглянуто особливості моніто- рингу та рівні розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/884
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf614,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.