Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/891
Title: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Гусейнова, Л.В.
Keywords: дидактична модель
формування готовності
готовність до інструментально-виконавської діяльності
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкриваються структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі процесу формування готовності до інструментально-виконавської діяльності, а саме визначається мета, завдання, зміст інструментально- виконавської підготовки, форми і методи організації навчально-виконавської діяльності та здійснення контролю за її ефективністю. Мета полягає у розвитку інтегруючої здатності особистості музиканта- педагога до осмислення, переживання й інтерпретації музичного твору, його виконавського втілення. Основою готовності до інструментально-виконавської діяльності є виконавська культура студента, яка формується в процесі його інструментально-виконавської підготовки. Завданнями інструментально-вико- навської підготовки визначено: художньо-виконавський розвиток студента, формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів; виховання їх творчих та вольових виконавських якостей; оволодіння різнома- нітним за жанром та стилем художнім репертуаром; виховання навичок самостійної роботи над музичними творами.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/891
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf201,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.