Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/909
Title: ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІІ І ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Дубровський, В. Л.
Keywords: початкова школа
компетентність
дидактична гра
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається один із способів залучення школярів початкової школи у навчальну діяльність. Проаналізовано особливості ігрової технології як однієї з унікальних форм навчання. Обґрунтовано поняття "ігрові педагогічні техно- логії", що включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогіч- ного процесу у формі різних педагогічних ігор. Визначено моменти використан- ня ігрових технологій на уроках у початковій школі. Виокремлено сутність дидактичної гри як важливого засобу успішного засвоєння учнями математич- них знань, умінь і навичок, як одну з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, засіб її повноцінного розумового розвитку. В статті розглядається сутність основної мети гри. Особливу увагу акцентовано на використанні дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі. Описано структурні компоненти ігрової діяльності, описано структурні компоненти ігрової діяльності, а саме: для організації й проведення дидактичної гри слід дотримуватись умов, етапів, правил, положень. Розкрито завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор та доцільність організації навчально-пізна- вальної діяльності учнів при вивченні математики з використанням ігрових технологій молодших школярів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/909
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf182,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.