Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/933
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Authors: Перхайло, Н.А.
Keywords: партнерська взаємодія
фахівець із соціальної роботи
професійна підготовка
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Запропонована стаття розкриває актуальність проблеми професійної підго- товки майбутніх фахівців із соціальної роботи як передумови активізації й модернізації соціальної сфери, упровадження нових стандартів фахової діяль- ності тощо. У цьому контексті постає необхідність оновлення парадигми професійної підготовки фахівців, покликаної максимально наблизити її до соці- альної практики, реалізувати запити суспільства, втілити кращий світовий досвід соціальної роботи, а також використати сучасні освітні технології, інно- ваційні, практико-орієнтовані форми і методи навчання.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/933
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf170,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.