Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/948
Title: МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
Authors: Бугаєць, Н. О.
Keywords: мотив
мотивація
навчально-дослідна діяльність
дослідження
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена проблемі формування і розвитку мотивації навчально- дослідної діяльності студентів у процесі навчання математичної інформатики. Розвиток пізнавальних мотивів розглядається як важлива і невід’ємна складова процесу навчання і навчально-дослідної діяльності студентів. В статті охарак- теризовано основні природні закономірності і психологічні фактори, які лежать в основі дослідницької поведінки людини, наведено характеристики студентів, які мотивовані до навчально-дослідної діяльності. Розглядається вплив зовнішніх і внутрішніх мотивів на формування і розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів. Умови високої новизни і складності, суб’єктивна невизначеність розглядаються як основні причини дослідницької поведінки людини. Звертається увага на особливості формування мотивації досягнення успіху в процесі нав- чально-дослідної діяльності. На основі теоретичних мотиваційних основ дослід- ницької діяльності та досвіду практичної роботи описані способи мотивації навчально-дослідної діяльності в процесі навчання математичної інформатики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/948
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf181,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.