Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/952
Title: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ
Authors: Самаріна, С.І.
Keywords: інклюзивне навчання
мовлення
порушення мовленнєвого розвитку
фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкрито основні теоретико-методологічні поняття, що пов’язані із навчанням дітей з порушенням мовленнєвого розвитку (ПМР) в умовах інклюзив- ного простору початкової школи. Зокрема, нами проаналізовано такі терміно- логічні поняття як: "мова", "мовлення", "норми мовлення", "порушення усного і писемного мовлення", "порушення мовленнєвого розвитку", "фонетико-фонема- тичне недорозвинення мовлення" (ФФНМ), "загальне недорозвинення мовлення" (ЗНМ), "заїкання", "лексико-граматична сторона мовлення". Зазначено, що учи- телі, вихователі та асистенти учителя як основні фахівці, які повинні створю- вати належні умови інклюзивного навчання для дітей із ПМР, мають уміти відрізняти норми мовлення дітей від їх порушень, диференціювати види пору- шень мовленнєвого розвитку на основі психолого-педагогічної класифікації (ФФНМ, ЗНМ, заїкання), прогнозувати можливі труднощі у навчанні дітей, що мають особливі освітні потреби, пов’язані із формуванням навичок читання, письма та здійснення математичних розрахунків. Також у статті надано короткі характеристики та ознаки зазначених вище видів порушень мовленнє- вого розвитку дитини, що має допомогти вчителям початкових класів з інклюзивною формою навчання під час організації навчально-виховного процесу інклюзивного класу для дітей із ПМР.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/952
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf194,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.