Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/956
Title: ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Качалова, Т.В.
Keywords: інклюзія
студент з інвалідністю
інклюзивна освіта
інклюзивна культура
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкрито актуальність дослідження проблеми формування інклюзив- ної культури в системі закладів вищої освіти. Проаналізовано наукові підходи та визначено дефініцію поняття "інклюзивна культура закладу вищої освіти". Також автор узагальнює та конкретизує визначені поняття, що дає йому можливість визначити сутність і структуру інклюзивної культури закладу вищої освіти. Автор обґрунтовує та визначає умови, за яких заклад вищої освіти набуває статусу інклюзивного: створення безбар’єрного архітектурного середовища, тобто пристосувати приміщення для вільного пересування людей з функціо- нальними обмеженнями: встановити пандуси і дверні прорізи відповідно до державних будівельних норм, встановити в аудиторіях допоміжне навчальне обладнання, належним чином облаштувати туалети тощо; створення пози- тивного психологічного мікроклімату; інклюзивна компетенція педагогів. В аспекті формування інклюзивної культури в системі вищої освіти автор виділяє інклюзивні цінності освіти, які визначають нову парадигму освітніх відносин, орієнтують на гуманістичний характер самої освіти та полягають у восьми принципах інклюзивної освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/956
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf227,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.