Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/971
Title: ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ
Authors: Шевченко, С.П.
Keywords: міжпредметні зв’язки
лексика української мови
комунікативна компетентність
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто міжпредметні зв’язки під час вивчення лексики української мови в 5 класі як важливу умову формування мовної особистості, указано, що систематичне оволодіння учнями словниковим багатством є необхідною умовою пізнання світу, формування духовної культури школярів. У статті розроблено теоретичну модель вивчення лексики в 5 класі на міжпредметній основі, подано висновки щодо її ефективності. Розроблено систему практичних завдань, фрагментів уроків, спрямованих на формування в учнів комунікативної компетенції – уміння співвідносити мовні засоби з умовами спілкування. Доведе- но, що завдяки міжпредметним зв’язкам значно активізується пізнавальна діяльність учнів, позаяк вони використовують знання з інших предметів для виконання мовних завдань, що сприяє оволодінню нормами української літера- турної мови. Запропоновано різні методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення лексики української мови на міжпредметній основі:бесіду, яка розкриває можливості інших предметів у збагаченні словни- кового запасу п’ятикласників; створення проблемних ситуацій, які вимагають знань з інших дисциплін; поєднання індивідуальних і групових завдань з колектив- ною навчальною роботою; опору на позакласну роботу, що сприяє узагальненню знань учнів з різних предметів; міжпредметні конкурси, брейн-ринги, тести та контрольні роботи. У статті зазначено, що вивчення лексики української мови на міжпредметній основі доцільно проводити в комплексі з іншими навчальними завданнями: збагаченням словникового запасу учнів, роботою над розвитком і культурою мовлення та формуванням моральних якостей школярів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/971
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf236,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.