Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/976
Title: ПАРАДОКСИ СТУДЕНТСЬКОГО СЛОВОВЖИВАННЯ, АБО У МОЄЇ БАБУСІ ДУЖЕ НАГЛИЙ КІТ
Authors: Пугач, В.М.
Keywords: лексико-семантична помилка
соціокультурна девіація
парадоксальність слововживання
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Мовленнєво-комунікативні девіації студентських повідомлень слід розглядати в комплексі з соціокультурними девіаціями. Так розширюються межі традиційної класифікації лексико-семантичних помилок. До них належать вживання лексем без соціального табу, порушення законів дистрибуції лексем через незнання семантики, хибне оказіональне слововживання; порушення логічності струк- тури асоціативних уявлень; порушення законів семантико-синтаксичної вален- тності, незнання семантики слів, плеонастичні структури, тавтологічні структури, недоречне вживання паронімів, незнання семантики застарілої лексики, хибна міжмовна омонімія, неправильне трактування семантики фразеологізмів, уживання територіальних діалектизмів. Соціокультурними характеристиками є оксиморонне тлумачення слів у контексті; криміналізація, жаргонізація студентського мовлення, штучність речень на сільську тема- тику, ментальність консюмериста. Ментальність учорашнього школяра відображає стан сучасного українського громадянського суспільства. Воно пере- буває в процесі становлення, є дифузним, незрілим у багатьох сферах. Фрагментарність знань зумовлює мовленнєво-комунікативні девіації, функційну неграмотність. Студентське слововживання набуває ознак парадоксальності та оказіональності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/976
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf205,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.