Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/979
Title: ОБСТАВИНА ЯК СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ РЕЧЕННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Кухарчук, І.О.
Keywords: просте речення
другорядні члени речення
струк- турно-семантичний аспект
формально-граматичний аспект
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто теоретико-практичні аспекти синтаксичної категорії другорядних членів речення. Наголошено на тому, що принципи класифікації другорядних членів речення є одним із актуальних завдань сучасної граматичної науки. Пов’язано це з тим, що існують різні підходи до вивчення другорядних членів речення, враховуються різноманітні ознаки речення як багатоаспектної синтаксичної конструкції, що сприяє водночас чіткішому осмисленню формаль- но-граматичної й функціональної природи категорії членів речення. У статті схарактеризовано основні чинники теоретичного тлумачення друго- рядних членів речення: структурно-семантичний і формально-граматичний напрями аналізу синтаксичних одиниць; категорійний статус членів речення; багатоаспектність; структурні й семантичні ознаки; врахування значення відношень члена речення з іншими і його власного лексико-граматичного значення; встановлення типологічних питань класифікації членів речення; констатація явищ перехідності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/979
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf217,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.