Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/984
Title: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Authors: Голуб, Н.М.
Keywords: ключові компетентності
загальнокультурна грамотність
національні цінності
інноваційні методи навчання
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: На сучасному етапі реформування середньої освіти постає питання про виховання справжніх патріотів України, що мають активну життєву позицію та діють згідно з морально-етичними принципами. Із цією метою необхідно забезпечити розвиток ключових компетентностей в учнів сучасної школи, що сприяють їхній самореалізації та успіху протягом життя. Важливе місце серед ключових компетентностей займає загальнокультурна грамотність, яка передбачає формування в учнів мистецьких смаків, здатності розуміти твори мистецтва, самостійно висловлювати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, оцінювати досягнення національної та світової культури. Щоб виробляти цю компетентність, освітній процес повинен бути зорієнтований на загальнолюдські морально-етичні цінності, виховання поваги до рідної мови й культури, патріотизму, тому проблема формування національ- них цінностей є актуальною. У статті розглянуто проблему формування національних цінностей в учнів 5–7 класів на уроках української мови. Чітко окреслено поняття "цінності", "національні цінності" в працях педагогів та психологів. Акцентовано на основ- них шляхах формування національних цінностей в учнів середньої школи. Серед них – інноваційні методи навчання, збагачення ціннісно-світоглядної сфери психіки, розвиток емоційної культури учнів, моральних та естетичних почуттів засобами музики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/984
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf234,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.