Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/988
Title: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В ШКОЛІ
Authors: Нестеренко, С.В.
Keywords: методика навчання літератури
етнокультурна компетенність
громадянська лірика
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлено аналіз нормативно-правових документів, що регламен- тують вивчення літератури в школі, чинної навчальної програми з предмета, програм минулих років, підручників і посібників з української літератури. Аналіз показав, що вивчення громадянської поезії та формування етнокультурної компетентності потребує особливої уваги, пошуку ефективних і водночас максимально наближених до духовних потреб учнів-читачів методів і прийомів навчання. Навчальний предмет "Українська література", який засобами художнього слова формує мотивацію до активної життєвої позиції, відіграє виняткову роль у формуванні національно свідомого громадянина. Аналіз прог- рам з української літератури дозволив окреслити низку проблем. У курсі української літератури в старшій школі особливе місце належить громадянській ліриці, адже вона завдяки невеликому обсягу, підвищеній емоційності, акцентуванні уваги на державницькій і соборницькій гідності сприяє формуванню національного характеру, пробудженню патріотичних почуттів, прищеплює любов до рідної культури, історії, природи. Громадянська лірика як умовна тематична група ліричних творів, що мають високу міру ідейності, передає глибоко особистісні переживання ліричного героя (автора) за майбутнє своєї країни. Автори програми не зауважують, що громадянська тематика потребує особливого підходу в процесі її вивчення в школі. Програма з української літе- ратури 2017–2018 р. (рівень стандарту) окремою рубрикою виділяє грома- дянську поезію, підкреслює, що спрямована на виховання національно свідомого громадянина України. У шкільній практиці проблема формування етнокуль- турної компетентності на матеріалі громадянської лірики не знайшла належної реалізації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/988
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf191,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.