Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1055
Title: ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ В ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ УМІННЯ ДОЛАТИ СТРАХ
Authors: Бобро, Л. В.
Keywords: страх
уміння дошкільника долати страх
рівень сформованості уміння долати страх
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті автором піднімається важливе питання педагогічної теорії і практики – уміння долати страхи в дітей 5–7 років. Визначено сутність по-няття "уміння дошкільника долати страх". Проаналізовано результати констатувального етапу експерименту. Представлено результати викори-станих методів дослідження: бесід, спостереження, проективної методики. Надано кількісну та якісну характеристику отриманих даних.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1055
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf482,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.