Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1089
Title: СИСТЕМНО-ХОЛІСТИЧНИЙ КОНТЕКСТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Authors: Проворова, Є. М.
Keywords: майбутній учитель музики
методологічні підходи
системний підхід
компететнісний підхід,
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У межах статті на основі аналізу, систематизації, узагальнення наукових дже-рел представлено методологічні підходи до дослідження методичної підготовки майбутнього вчителя музики. Системно-холістичний контекст дозволяє розглядати особистість студента у процесі методичної підготовки як вищу форму цілісності, розвиток якої відбувається з урахуванням принципів гармоній-ного поєднання розумового розвитку з емоційним, творчим, духовним, взаємопо-ваги. Урахування особистісного і діяльнісного підходів дозволяє розглядати методичну підготовку майбутніх учителів музики як процес залучення учасників праксеологічної діяльності до вокально-діалогової взаємодії на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. Системний підхід дає змогу розглядати цей процес у єдності нормативно-цільового, теоретико-методологічного, процесуально-змі-стового, аналітико-результативного блоків. Відповідно до компетентнісного підходу формування методичної підготовленості пропонується розглядати у процесі вивчення музично-методичних дисциплін, під час педагогічної практики. З урахуванням аксіологічного, праксеологічного підходів відбувається виховання загальнолюдських і культурних цінностей успішної особистості.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1089
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf398,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.