Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1118
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ
Authors: Раструба, Т. В.
Keywords: концепція
особистісно орієнтована освіта
урок музики
мотиваційний та позиційний компоненти
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена характеристиці концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть. Розкрито суть тлума-чення категорії "концепція". Визначено стратегічні компоненти даної концепції. До таких компонентів автор відносить: змістовно-процесуальний; мотива-ційний та позиційний. Ці компоненти, в свою чергу, вміщують специфічні форми та методи нової парадигми, застосування та впровадження яких, у контексті особистісно орієнтованої освіти, буде успішно впливати на реалізацію даної концепції в теперішньому музичному навчально-виховному просторі.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1118
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf458,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.