Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1248
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Юань, Гао
Keywords: емоційний інтелект
фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва
полімотивація
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена вивченню особливостей процесу розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі їхньої фахової підготовки. Метою статті визначено обґрунтування педагогічних умов емоцій- ного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Розглянуто три педагогічні умови, які покладено в основу стратегії розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва. Першою умовою визначено активізацію полімотивації студентів до емоційної взаємодії в процесі фахової підготовки. Ця педагогічна умова підвищує ефектив- ність фахової підготовки через розуміння емоцій як ресурсу особистісного становлення, самореалізації. Другою педагогічною умовою визначено створення мистецького комунікативно-рефлексивного середовища як засіб свідомої регуляції емоційного поля у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Під мистецьким комунікативно-рефлексивним середови- щем розуміється комплекс факторів соціального, педагогічного та мистецько- го впливу. Третя педагогічна умова – впровадження тренінгових технологій для викладачів і студентів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1248
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf210,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.