Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1251
Title: СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА В УМОВАХ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ
Authors: Лянлян, Чжоу
Keywords: творча індивідуальність
наукові підходи і принципи
музично-педагогічна освіта
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті подано сучасні наукові підходи і принципи формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта. На основі системного аналізу наукової літератури визначено, що головною ознакою творчої особи- стості є індивідуально-психологічні особливості, які відповідають вимогам творчої діяльності та її успішного здійснення. Відтак провідним завданням вищих педагогічних навчальних закладів стає формування у студентів фахових компетенцій, які проявляються у здатності оригінально мислити, яскраво висловлювати свої думки, знаходити неординарні рішення у складних ситуаціях. У зв’язку з цим зазначається, що розвиток творчої індивідуальності є систем- ною якістю, котра інтегрує в собі різні компоненти її функціонування в музично- педагогічній діяльності. Вона ґрунтується на екзистенційному, гуманно-есте- тичному і культурологічному наукових підходах, оскільки саме вони, з огляду на специфіку означеного феномену, впливають на динаміку його розвитку в процесі фахового навчання. Формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта також має враховувати принципи культурологічної та музикознавчої спрямованості навчального процесу у фортепіанному класі; забезпечення наступності художньо-творчого розвитку студентів упродовж навчання; стимулювання власної художньо-творчої активності й самостій- ності, єдності потенційного й актуального в розвитку творчої індивідуальності студентів. Організоване таким чином навчання стає процесом самодетермі- нації, вільної самореалізації та неперервного саморозвитку студента, що виявляється у різних видах його творчості. Підкреслюється, що вище зазначе- ний процес навчання має базуватися на українській національній мистецькій спадщині, теоретичних надбаннях української педагогіки, а також вивчення досвіду минулих поколінь митців.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1251
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf189,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.