Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1255
Title: МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧНІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Authors: Ревенчук, В. В.
Keywords: майстерність
виконавська майстерність
формування музично- виконавської майстерності
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена розкриттю складної психолого-педагогічної та мистецької проблеми – формуванню музично-виконавської майстерності учня у процесі його навчання у початковому спеціалізованому навчально-мистецькому закладі. Серед проблемного кола питань, що розробляються вченими з означеної проблеми, виокремлено ті, що стосуються музично-виконавської підготовки у класі музичного інструмента, а саме: особливостей сприймання й відтворення учнем мелодії, усвідомлення ним специфіки інструмента та розуміння важли- вості виконавських засобів вираження для передачі художнього змісту музичного твору. Акцентуються завдання, які стоять перед викладачем музично-виконавського класу, для досягнення учнем певного рівня виконавської майстерності: вихован- ня мотивації до підвищення виконавського рівня та спрямування уваги на передачу художнього змісту твору, забезпечення логічної послідовності у набутті учнем виконавськими уміннями й навичками, формування дбайливого ставлення до нотного тексту та недопущення неточностей у грі, усвідом- лення важливості психологічної зібраності у процесі виконання музичного твору, активізація музичного мислення, навчання навичок релаксації у виконавському процесі. Підкреслюється необхідність цілеспрямованого педагогічного керування проце- сом формування музично-виконавської майстерності учня та спрямованості практики початкового музичного навчання на творчу самореалізацію учня у музичному виконавстві.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1255
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf205,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.