Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1288
Title: ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ТОРКАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМА- ТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ, У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТА УКРАЇНІ
Authors: Нестерова, О. Ю.
Keywords: академічна доброчесність
порівняльне дослідження
порушення академічної доброчесності
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядаються питання організації педагогічних досліджень у сфері академічної доброчесності в Україні з урахуванням досвіду інших країн світу. Серед країн, практичний та теоретичний доробок яких визначається як важли- вий для України, визначено США. Метою статті є опис особливостей наукових досліджень, що торкаються проблематики академічної доброчесності у Сполуче- них Штатах Америки та Україні, зокрема у порівняльному аспекті. У статті підкреслюється, що використання кодексів поведінки для студентів і науковців в Україні та психологічні, педагогічні й методичні передумови забезпечення їх ефективності – це питання, яке вимагає тривалих досліджень, зокрема експери- ментальних. Насамперед такі дослідження мають бути спрямовані на визна- чення ціннісного компоненту, який має потенціал забезпечення ефективності будь-якого кодексу поведінки для сучасної учнівської молоді. На основі проведеного дослідження зроблено висновки про те, що дослідження проблематики академіч- ної доброчесності в аспекті вивчення потенціалу використання досвіду Сполу- чених Штатів Америки в Україні поступово набувають ознак системності, що підтверджується такими напрямками досліджень, як філософський, педагогічний та правовий. Педагогічні дослідження стосуються широкого кола проблем, зокрема осмислюваних як на теоретичному, так і на експериментальному рівнях, що дає підстави визначати актуальність таких досліджень для оптимізації процесу становлення академічної культури закладів освіти України.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1288
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf191,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.