Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1291
Title: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ
Authors: Новгородська, Ю. Г.
Keywords: професійний імідж
професійне самовдосконалення
професійна підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті наведено переконливе розуміння того факту, що питання професій- ного іміджу майбутніх менеджерів залишається одним з актуальних в області професійної підготовки. Підкреслено зростаюче значення означеної проблеми в житті суспільства та окремої людини. Визначено, що привабливий імідж керівни- ка невіддільний від знання ділового етикету та впевненого володіння відповід- ними навичками. У роботі розкрито й обґрунтовано різні підходи щодо поняття професійного іміджу майбутніх менеджерів. Визначено актуальність забезпечення позитивної мотивації майбутніх менедже- рів до формування професійного іміджу у процесі професійної підготовки в освітньому середовищі вищої школи. Зазначено, що формування професійного іміджу майбутнього менеджера є важливим фактором його конкурентності. Синтезовано інформацію щодо питання формування досліджуваного феномену, отриману з робіт вітчизняних та зарубіжних учених, які займаються цим питанням. Розглянуто особливості внутрішньої і зовнішньої мотивації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1291
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf232,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.