Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1293
Title: ДОСВІД УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
Authors: Гриценко, А. П.
Keywords: професійна компетентність
компетентнісний підхід
майбутні вчителі
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Метою статті є визначення сучасних вимог до формування професійної компе- тентності майбутніх учителів історії та аналіз наукової, педагогічної, психологічної та методичної літератури з теми дослідження. У статті проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід формування основ- них теоретичних і законодавчих положень для формування професійної компе- тентності майбутніх учителів історії за допомогою інформаційно-комуніка- ційних технологій як інтеграційної якості особистості до здійснення інформаційної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Визначено, що сучасні гаджети та ресурси Інтернету використовуються вчителями та викладачами як у роботі зі всім класом / групою або у малих групах, так і при виконанні учнями / студентами індивідуальних завдань. Однак їх ефек- тивне використання можливе лише за наявності в учнів / студентів (майбутніх учителів історії) відповідного рівня інформаційно комунікаційної компетентності. Представлено приклади важливої ролі взаємодії між учасниками освітнього процесу за допомогою мережі Інтернет, коли ведеться обмін інформацією, обговорення питань на форумі, демонстрація презентацій проектів з обліком результатів навчання, що кваліфікується як онлайн-навчання або вебнавчання. Доведено, що в ході використання інформаційно-комунікаційних технологій підвищується рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів історії, розвивається їх мотивація, критичне мислення, підвищується середній рівень їх навчальних досягнень у поєднанні індивідуального підходу та активних колективних форм роботи у процесі навчання, що дає можливість гнучко варіювати викладачеві зміст курсів та набір навчальних завдань.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1293
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf201,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.