Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1297
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: компетентність
технологічна компетентність
педагогічна умова
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті зазначається, що в умовах компетентнісної освіти формування технологічної компетентності молодших школярів виступає нагальною суспіль- ною потребою. Ефективність формування технологічної компетентності як ключової компетентності в початковій школі, залежить від створення певних педагогічних умов. Автор стверджує, що такими умовами виступають: організа- ція динамічного технологічного середовища; формування гуманістично спрямованого поля праці; створення простору творчої самореалізації молодших школярів; рефлексивне управління процесом формування трудової компетент- ності учнів початкової школи. У змістовому плані перша умова передбачає розробку технологічних завдань різної складності згідно віковим особливостям учнів. А застосування індивідуа- лізації та диференціації у технологічному процесі забезпечать концентрично- лінійне розширення трудового досвіду молодших школярів. Сутність другої умови полягає у створенні максимально сприятливих умов для трудового самовизна- чення особистості учня, розкриття його здібностей, уважного ставлення до внутрішнього світу школяра. Третя умова пов’язана з побудовою у культурно- розвивального простору, який спонукає учнів до виявлення потенційних творчих резервів. І четверта умова спрямована на потребу зробити процес формування технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку контрольованим, що стає можливим за умови управління даним процесом.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1297
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf262,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.