Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1298
Title: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Authors: Тернопільська, В. І.
Новиченко, А. В.
Keywords: дитина старшого дошкільного віку
виховання
трудове виховання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкрито особливості формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку, здійснено аналіз досліджень із цієї проблеми. Визна- чено, що у закладі дошкільної освіти трудове виховання реалізується за такими напрямами: ознайомлення дітей із працею дорослих, формування інтересу й поваги до неї; організація безпосередньої трудової діяльності дітей. Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку є формування стійкого переконання, що праця є життєвою необхідністю людини, а її результат – цінністю. Важливою умовою формування елементарних професійних уявлень дітей окреслено створення відповідного предметно-ігрового середовища. З’ясовано, що ефективність роботи з дітьми залежить від емоційної насичено- сті, особистої значущості використаного матеріалу для дошкільників, зв’язку отриманої інформації з реальним життям, різноманітності використаних дорос- лими форм та методів навчання, а також дотримання критеріїв: доступності, цілеспрямованості та систематичності в роботі. Показниками сформованості у дітей уявлень про світ професій дорослих виступають: наявність знань про світ професій; орієнтація в атрибутах, засобах та предметах праці представ- ників різних професій; розуміння кваліфікаційних якостей фахівців різного про- фесійного середовища; набуття таких особистісних якостей, як: повага до прав дорослих та результатів їхньої трудової діяльності, бажання долучатися до праці дорослих, дисциплінованість, відповідальність за результат власної праці.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1298
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf222,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.