Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1300
Title: ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНІМ КОНСТРУЮВАННЯМ
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: самостійність
особистісна якість
художнє конструювання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті аналізуються підходи до використання потенціалу дитячого худож- нього конструювання щодо виховання у старших дошкільників такої особистісної якості, як самостійність. Провідна роль у розвитку самостійності належить вихованню та навчанню, тобто керівництву з боку дорослого, проте важливо ураховувати щодо цього особистісні можливості дитини. Самостійність дошкільника формується значною мірою в практичній діяльності, з огляду на це важливо визначати потенціал різних видів діяльності, у тому числі – предметно- продуктивного та художнього конструювання. Вказується на те, що цей вид діяльності передбачає не тільки моделювання структури об’єкта, який констру- юється, але й створення художнього образу. У процесі художньо-конструктивної роботи визначаються етапи її проведення, логіка яких спрямована на формуван- ня у дитини творчих самостійних визначень у виготовленні поробки. Автором статті звертається увага на те, що зміна підходів до організації художньо- конструктивної діяльності дітей окреслили певні протиріччя, які стосуються й можливостей розвитку самостійної творчої діяльності дошкільників. Вказується на те, що вихователю, в організації самостійних занять дітей художнім констру- юванням, слід особливу увагу приділити експериментуванню малюків з різними матеріалами, які використовуються у даному виді роботи. Наголошується на важливості використання проблемних і творчих завдань; колективних форм роботи, що сприяє не тільки удосконаленню технічних можливостей дитини у процесі художньо-конструктивній діяльності, але й розвиває важливі особистісні якості, у тому числі – самостійність.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1300
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf187,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.