Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1309
Title: ШКІЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Authors: Бліндар, В.
Руденко, М.
Keywords: шкільний фізичний експеримент
фізичні прилади
лабораторні роботи
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається питання про вдосконалення шкільного фізичного експерименту в сучасних умовах, його ролі в розбудові Нової української школи. Згідно закону "Про освіту" однією з ключових компетентностей, які повинні бути сформовані у випускника середньої загальноосвітньої школи, є компетентність у галузі природничих наук, техніки та технологій. Засобом формування цієї компетентності є предмети природничого циклу, серед яких чільне місце займає фізика. Саме при вивченні цього навчального предмета, умілому використанні навчального фізичного експерименту створюються сприятливі умови для формування названої компетентності. У практиці навчання фізики склалася чітка система навчального фізичного експерименту, розроблені прилади та відповідне дидактичне забезпечення. Проте останнім часом з’явилася низка факторів, які вимагають удосконалення матеріальної бази, а також методики використання навчального фізичного експерименту. На основі аналізу стану викладання фізики в середній школі автори приходять до висновку про необхідність удосконалення матеріальної бази для проведення шкільного фізичного експерименту, а також ширшого використання в навчаль- ному процесі творчих лабораторних робіт та домашнього фізичного експерименту. Запропоновані авторами зміни дозволять повніше реалізувати головну мету навчання фізики в середній школі – розвиток особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, формуванню в них фізичного знання про явища природи, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, ширше розкрити прикладний характер фізики, що в кінцевому підсумку дозволить сформувати в школярів одну з ключових компетентностей – компетентність у галузі природничих наук, техніки та технологій.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1309
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf254,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.