Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1597
Title: СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ДИТИНИ РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ
Authors: Пісоцький, О. П.
Пісоцька, Л. М.
Keywords: середовище
предметно-ігрове середовище
освітнє середовище
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається актуальна проблема сучасного дошкілля – створення середовища різновікової групи закладу дошкільної освіти. Це питання аналізу- ється у контексті впливів основних складових феномену на різнобічний розвиток особистості дитини. Авторами здійснено детальний огляд основних параметрів середовища: предметного, предметно-ігрового, розвивального та ін. Розкриваються їх основні характеристики та ознаки, визначаються основні напрямки педагогічних впливів на дитину різних осередків. Аналізуються пред- метне середовище і його вплив на становлення дошкільника, а саме: забезпечує розвиток всіх видів його діяльності, пізнавальних психічних процесів, зокрема уяви. Щодо предметно-ігрового середовища зроблено акцент на активному використанні в освітньому процесі ЗДО іграшок, різноманітних дидактичних посібників та іншого обладнання, що в свою чергу також спонукають дітей до активної участі в ігровій, продуктивній, художній діяльності, задовольняють потребу у пізнанні навколишнього світу, стимулюють фізичну активність, забезпечують розвиток комунікативних навичок. Щодо розвивального середо- вища різновікової групи зроблено акцент на необхідності взаємозв’язку в ньому низки умов, які саме і забезпечуватимуть реалізацію різноманітних можливо- стей дітей, сприятимуть розвитку, вихованню, освіті та саморозвитку кожного вихованця. Підкреслюються компоненти і змістовий характер розви- вального середовища різновікової групи, взаємозв’язок їх між собою, їх безпо- середній вплив на розвиток особистості дошкільника. Наголошується на ролі педагога у створенні середовища розвитку малюка. Робиться висновок про необхідність володіння майбутніми вихователями практичними аспектами створення повноцінного розвивального середовища.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1597
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf240,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.