Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1599
Title: ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНО-КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ З ФІЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Кнорозок, Л. М.
Шевчук, О. Г.
Шевчук, М. О.
Keywords: креативність
творче мислення
критичне мислення
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Реформування освіти в Україні вимагає докорінної зміни підходів до самого процесу викладання. Такий підхід сприятиме розвитку у суб’єктів навчання – учнів – компетентностей дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності. Для успішного виконання поставленого вище завдан- ня слід визначитися з тим, як готувати фахівців недалекого майбутнього. Передова педагогічна думка деяких країн світу пов’язує саме зі STEM-освітою підготовку відповідних фахівців, які будуть відповідати викликам науково- технічної революції. Без елементів STEM-освіти неможливо провести коректне дослідження процесів та явищ, пов’язаних із фізичними тілами, які виступають в ролі об’єктів дослідження. Водночас використання технологій та методів STEM-освіти дозволяє зробити ці дослідження всебічними та науково значу- щими. В статті розглянуто питання про можливість упровадження технологій STEM-освіти з формування критичного та креативного мислення учнів під час вивчення фізики у старшій школі, принципи та прийоми формування творчого підходу у викладанні фізики із залученням STEM-технологій. Показано, що впровадження технологій STEM-освіти допоможе в успішній реалізації основних завдань реформи освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1599
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf228,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.