Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1654
Title: ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Authors: Черненко, Т. В.
Keywords: спеціальна освіта
ортопедагогік
діти з обмеженнями життєдіяльності
навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної спеціальної освіти – історії розвитку освіти дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в Україні. Метою статті є висвітлення процесу становлення системи навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Автором проаналізовано шляхи забезпечення освітою дітей з порушенням функ- цій опорно-рухового апарату у зазначений період. Розглянуті проблеми діяльності лікарсько-консультативних кабінетів та визначені їх основні завдання. У процесі наукового дослідження були використані такі методи: метод вивчен- ня наукової літератури; метод теоретичного аналізу (узагальнення і система- тизація) з метою розкриття змісту дослідження; порівняльно-історичний метод.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1654
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf232,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.