Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1660
Title: ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ГУРТКА ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Липовецька, Є. Ю.
Keywords: мистецька компетентність
когнітивний компонент мистецької компетентності
керівник гуртка деко- ративно-прикладного мистецтва
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкрито зміст поняття "мистецька компетентність" як складова професійної підготовки майбутнього керівника гуртка, що відображає сукуп- ність особистісних якостей і здібностей, психологічних станів, знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення високого рівня її розвитку. Розкрито особли- вості використання декоративно-прикладного мистецтва як засобу розвитку мистецької компетентності. Встановлено, що формування мистецької компе- тентності включає не тільки природні ресурси і резерви особистості, але і ті утворення, які сформовані в індивіда в результаті соціалізації і безперервної освіти. Розглянуто сутність когнітивного компонента мистецької компетентності як системи знань та розвинутих пізнавальних процесів, що забезпечують пізнання. Окреслено, що на інформаційно-пізнавальному етапі формуються теоретичні знання як концептуальний засіб, розвивається емоційно-чуттєва сфера та мислення, розвивається мотивація до власної художньо-естетичної діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1660
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf165,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.