Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1866
Title: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYCHOWANIE WEDŁUG TEORII WYCHOWANIA ZYGMUNTA MYSŁAKOWSKIEGO
Authors: Bondarenko, G. G.
Stepchenko, L. V.
Czyżycka, M.
Keywords: Zygmunt Mysłakowski
komunikacja zawodowa
kompetencje komunikacyjne
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Artykuł identyfikuje cechy formacji i wypełniania określonych funkcji z punktu widzenia wszechstronnego badania kultury nauczyciela. Zwrócono uwagę na grupę czynników wpływających na kształtowanie się kultury zawodowej nauczycieli w poglądach Zygmunta Mysłakowskiego. Ustalono, że w pracach badacza nastąpiła kompleksowa ponowna ocena obszaru edukacji i samokształcenia dziecka. Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę zrozumienia dzieciństwa, które jest synchronicznie związane z przestrzenią dorosłych. Autorzy analizują czynniki, które zdaniem polskiego nauczyciela wpływają na wychowanie młodego pokolenia. Uzasadnia się konieczność twórczego wykorzystania poglądów teoretycznych i cennych pedagogicznie doświadczeń Zygmunta Mysłakowskiego, które pozytywnie wpłyną na formy pracy nauczyciela w działalności zawodowej.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1866
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf197,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.