Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1871
Title: ETYCZNE ASPEKTY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ
Authors: Lisovets, O.
Niedziela, K.
Keywords: etyka
wychowanie
rodziną
pracą wychowawczą w rodzinie
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Artykuł omawia kwestie etyczne związane z pracy wychowawczej w rodzinie. Przedstawiono filozoficzne aspekty rozumienia dziecka, rodziny, wychowania, edukacji, zapewnienia praw dziecka. Podsumowano współczesne podejście do wychowywania dziecka w rodzinie.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1871
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf227,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.