Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1875
Title: SYSTEM WARTOŚCI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ OSÓB DOROSŁYCH
Authors: Borisyuk, I.
Novgorodska, J.
Szala, A.
Keywords: wartości
orientacje wartości
hierarchia wartości
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Artykuł aktualizuje problematykę tworzenia systemu wartości jako aksjologicznej podstawy człowieka. Określona zostaje istota zjawiska "wartości"; ujawniono główne stanowiska naukowe naukowców krajowych i zagranicznych na temat badanego zjawiska. Dokonano analizy terminologii podanej w literaturze naukowej na ten temat. Przeanalizowano hierarchię wartości końcowych i instrumentalnych współczesnego człowieka. Autorzy opisują czynniki wpływające na kształtowanie wartości życiowych. Przeanalizowano wpływ płci na kształtowanie się ich systemu wartości. Analiza porównawcza systemu wartości uczących się przedstawicieli różnych płci oraz kobiet i mężczyzn nie zajmujących się edukacją. Badane są różnice w preferencjach wartości między mężczyznami i kobietami, którzy otrzymują wykształcenie, a nieuczącymi się przedstawicielami różnych płci. Zbadano różnice płci w preferencjach wartości między kobietami (mężczyznami), które otrzymują wykształcenie, a tymi, które go nie otrzymują.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1875
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf303,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.