Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1889
Title: ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Павленко, О. М.
Keywords: компетентнісний підхід
творчість
творча компетентність
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті окреслюється проблема необхідності та важливості формування творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у про- цесі фахової підготовки. Представлено особливості компетентнісного підходу до організації навчального процесу у закладах вищої освіти. У процесі наукового пошуку запропоновано розуміти творчу компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва як інтегровану професійно-особистісну характеристику, яка забезпечить ефективність професійної діяльності в типових і неординар- них ситуаціях музично-педагогічної реальності, продуктивно використовуючи власний творчій потенціал. Представлено основні шляхи розвитку творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва: можливість побачити та окреслити проблему; вміння діяти в нешаблонних ситуаціях; здат- ність віднайти нові рішення; реалізація творчого потенціалу; активізація твор- чих здібностей; готовність до інноваційної діяльності; відкритість новому, адаптивність. Окреслено зміст творчої компетентності майбутнього вчите- ля музичного мистецтва, який полягає в багатогранному поєднанні внутрішніх процесів і зовнішніх характерних проявів творчої особистості. З’ясовано, що формування творчої компетентності майбутнього вчителя музичного ми- стецтва сприятиме становленню кваліфікованих фахівців з високим творчим потенціалом та готовністю до творчого виконання професійної діяльності, здатності виходити за межі стандартної діяльності, здійснюючи інноваційні процеси.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1889
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf187,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.