Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1894
Title: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Ростовська, І. О.
Keywords: мотивація
мотивація музичної діяльності
формування мотивації
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлено основи формування мотивації музичної діяльності май- бутнього вчителя музичного мистецтва. Наголошено на необхідності педаго- гічного спрямування цього процесу на пріоритетність таких особисто значу- щих вищих смислоутворюючих мотивів, як прагнення до самоактуалізації та самовдосконалення. Використано науково-бібліографічний метод – аналіз психолого-педагогічної та музикознавчої літератури, що дає змогу систематизувати теоретичні здо- бутки з проблеми дослідження; метод педагогічного спостереження – з май- бутніми вчителями музичного мистецтва; метод узагальнення – висвітлення умов успішного формування мотивації музичної діяльності в процесі інстру- ментально-виконавської підготовки.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1894
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf201,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.