Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1896
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ДО МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Коваль, О. В.
Keywords: інтерес
педагогічні умови
принципи
урок музичного мистецтва
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена проблемі педагогічного забезпечення процесу формування інтересу учнів до музичної діяльності на уроках музичного мистецтва. Метою даної статті є спроба визначити та обґрунтувати педагогічні умови формування інтересу школярів до музичної діяльності, які доцільно створювати на уроці. Аналіз та узагальнення досліджень учених, що займалися даною проблемою, дав можливість дійти висновку, що інтерес до музичної діяльності не є вродженою якістю людини, а формується протягом життя. Він виступає формою вияву потреби в музичній діяльності, визначається цілеспрямованим відношенням до неї, сприяє активізації психічних процесів та спонукає до самовдосконалення особистості. Формування інтересу відбувається в послідовності: "процес – результат – зміст". Наголошено, що в ході свого розвитку в процесі цілеспря- мованих впливів інтерес може перерости в стійку особистісну потребу. Автором закцентовано увагу на існуючих суперечностях, які мають місце в мистецькому навчанні та вихованні. Також наголошується на важливості створення відповідних педагогічних умов, які опосередковано впливають на ре- зультат мистецького навчання. Запропоновані умови, можуть значно підвищи- ти ефективність освітнього процесу. Серед них виокремлені такі, як: забезпе- чення учнів індивідуальною траєкторією розвитку; створення на уроці ситуації успіху; поєднання індивідуальної і колективної форм роботи, що дає можливість максимально розкрити можливості кожного школяра; оцінювання досягнень учнів за критерієм нестандартності та оригінальності; проведення відкритого й закритого моніторингу музичних уподобань учнів та можливість кореляції змісту навчальних програм вчителем музичного мистецтва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1896
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf195,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.