Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2257
Title: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО
Authors: Йотка, В. В.
Keywords: музична педагогіка
музична освіта
теорія і методика музичної освіти
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті висвітлюється життєвий шлях та наукові здобутки професора О. Ростовського, значення яких є важливими у контексті дослідження історії освіти і становлення музичної педагогіки України часів її незалежності. Метою нашого дослідження є привернення уваги до постаті О. Ростовського у контексті становлення музичної педагогіки незалежної України та забезпечення належного місця доробку вченого серед науковців, що працювали за даною тематикою. Для цього нами було проаналізовано відомі факти біографії та науковий доробок О. Ростовського, що складається з програм з музики для початкової та серед- ньої школи (створені групою авторів на чолі з О. Ростовським) та поурочних методичних розробок; підручника з музики для 1 класу (у співавторстві); навчаль- но-методичних посібників з теорії та методики музичної освіти для студентів- майбутніх вчителів музики, а також серією дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, захищених під його керівництвом (всього 12 дисертацій). Наявність кола учнів та наукових однодумців дає змогу говорити про існування наукової школи під керівництвом О. Ростовського, яка пропагувала споріднені педагогічні ідеї та мала спільність досліджуваних тем. Вивчивши описану тему, ми дійшли висновку, що наукова спадщина профе- сора О. Ростовського є однією з фундаментально важливих віх розвитку музичної педагогіки України часів становлення її незалежності та державності. Саме завдяки підходу науковця до навчання дітей музики, що засновувався на викорис- танні національної культури у поєднанні з педагогічною концепцією Д. Кабалев- ського відбувалося закладення підвалин національної самоідентифікації школярів, що мало критичне значення в умовах здійснення бурхливих державотворчих процесів, а завдяки науковому керуванню уможливлювалось поширення застосу- вання методики музичного навчання дітей. Наукова новизна даного дослідження полягає у систематизації доробку профе- сора О. Ростовського, а практична значимість становить собою інформатив- ний базис для проведення подальших більш ґрунтовних досліджень
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2257
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf190,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.