Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2353
Title: Педагогічні умови формування самостійної зображувальної діяльності (малювання) старших дошкільників
Authors: Тарасенко, Аліна Анатоліївна
Keywords: самостійність
самостійна зображувальна діяльність
малювання
мистецька освіта дошкільників
Issue Date: 20-Dec-2021
Abstract: Тема досліджувалася на теоретичному та емпіричному рівнях. Результати вивчення представлені у трьох розділах роботи. На теоретичному рівні обґрунтована проблема самостійної зображувальної діяльності (малювання) старших дошкільників, зокрема: проаналізовано стан вивчення питання розвитку у дітей 5-6 років самостійності у психолого-педагогічних дослідженнях; здійснено огляд та відповідну аналітичну роботу над джерельною базою з вивчення проблеми самостійного малювання дітей 5-6 років у дошкільному закладі. Для розв’язання емпіричних завдань дослідження, розроблена програма й методика констатувального, формувального й контрольного етапів педагогічного експерименту. Розроблені критерії, показники сформованості самостійної зображувальної діяльності дошкільників у малюванні та схарактеризовані її рівні; на основі виділених педагогічних умов розроблено програму вдосконалення малювання дітей 5-6 років як самостійної зображувальної діяльності
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2353
Appears in Collections:012 (Дошкільна освіта) Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарасенко_магістерська_2021.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.