Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3072
Title: Аналіз міфологічних структур роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі» у старшій школі.
Authors: Сидоренко, Ю. О.
Keywords: урок літератури
сюжетно-міфологічний аналіз
методика навчання літератури
міфологічна образність
міфологічні структури експліцитного типу
Issue Date: 2023
Citation: Сидоренко Ю. О. Аналіз міфологічних структур роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі» у старшій школі. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. Вип. 39. С. 208–217. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/view/552
Abstract: Висвітлено проблему шкільного вивчення роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі» на основі аналізу міфологічних структур експліцитного типу. Актуальність дослідження обґрунтовано використанням автором міфологічної образності синкретичного походження на різних рівнях літературного матеріалу, що необхідно враховувати під час вивчення роману-балади здобувачами освіти в 11 класі. Запропоновано методичні підходи щодо опрацювання експліцитно виражених міфологічних структур. Окреслюються варіанти дослідження функціональної ролі міфологічної образності під час осмислення сюжетно-змістової тканини, часопросторової організації, образної системи, символіки та ідейного змісту, тематики і проблематики, жанрової та стильової природи роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Описано методику сюжетно-міфологічного аналізу твору, що полягає у виділенні та поглибленому опрацюванні важливих епізодів з міфологічною образністю (вставних міфів, легенд, фрагментів міфічних текстів та епізодів з ключовими міфологемами чи символами міфологічного змісту), установлення між ними зв’язків, визначення їхнього семантичного наповнення та художньої ролі. Поетапність роботи націлює на формування в учнів навичок текстуального дослідження твору. Особливості застосування сюжетно-міфологічного аналізуроману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі» деталізуються на спеціально розробленому уроці для здобувачів освіти 11 класу. Навчальна діяльність учнів зосереджується на аналізі ключової міфологічної структури (легенди про дім на горі), біблійної притчі про блудного сина, міфологем-символів (дім, гора, дорога, жінка), встановлення їх зв’язку з іншими рівнями твору, що дозволяє цілісно осмислити літературний матеріал, удосконалити навички вдумливого читання та аналітико-синтетичної роботи з художнім текстом.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3072
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023. Вип. 39. с. 208-217 (2).pdf421,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.