Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/623
Title: МЕТОДИКА ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИНА ЗАСАДАХ ІДЕАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКУМ
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: ідеаційність
ідеаціно-концептуальний підхід
українська література
методика
Issue Date: 2012
Abstract: Навчальний посібник присвячений розвитку знань і вмінь майбутніх учителів української літератури організовувати шкільне вивчення художнього твору на засадах ідеаційно-концептуального осмислення. У ньому здійснено теоретичне обґрунтування поняття «ідеаційно-концептуальний аналіз», розкриті психолого-педагогічні передумови цього виду діяльності, установлено систему компетентностей, передбачених для розвитку в учнів, продемонстровано планування навчального процесу, запропоновані різні види та прийоми ідеаційно-концептуального аналізу. Теоретичний матеріал посібника доповнений системою вправ, націлених на формування в студентів здатності забезпечувати дослідницьку, конструкторську, організаторську, комунікативну діяльність в аспекті, визначеному змістом поставленої проблеми.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/623
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.