Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/657
Title: Сюжетно-концептуальний шлях аналізу літературного твору в школі (на матеріалі новели О. Кобилянської «Valse melancholique»)
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: сюжетно-концептуальний аналіз
розвиток сюжету
тематика твору
компетентності
система уроків
методичний алгоритм
сюжетний план
аналіз
синтез
Issue Date: Feb-2011
Publisher: Українська мова і література в школі
Citation: Метою застосування сюжетно-концептуального аналізу є формування в учнів системи спеціальних компетентностей, які полягають в умінні комплексно аналізувати сюжет та ідейно-тематичний зміст літературного твору, зокрема: • сприймати авторську художню концепцію дійсності як динамічне утворення, пов’язане з особливостями розвитку сюжету; • визначати сюжетні етапи розгортання провідної теми літературного матеріалу; • осмислювати роль основних засобів сюжетотворення (конфлікту, експозиції, зав’язки, розвитку дії, кульмінації, розв’язки) у вираженні авторської концепції дійсності; • виділяти епізоди, які виконують важливу функцію з погляду художнього тематизування, з’ясовувати семантичні зрушення, які відбуваються в них на рівні тематичного простору тексту; • давати узагальнену оцінку авторській художній концепції з урахуванням її еволюції, пов’язаної із розвитком сюжету.
Abstract: У статі розкриті теоретичні основи сюжетно-концептуального аналізу літературного твору, вироблено алгоритм його проведення і систему необхідних компетентностей, здійснено опис застосування на матеріалі конкретного твору, продемонстровано відповідне планування тематики уроків, психологічно обґрунтована діяльності школярів.
Description: The article covers the theoretical ground for plot-based conceptual analysis of a literary work, elaborates the algorithm of how is is to be performed as well as describes its application to a concrete text. It also demonstrates adequate planning of lesson topics and establishes psychological basis for student activities.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/657
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.