Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/661
Title: ЛІТЕРАТУРНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ШКОЛ ІЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: спостереження
художній фрагмент
етапи діяльності
читання
коментування
опис
переказ
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Українська мова і література в школі
Abstract: У статті означено роль текстуального спостереження в організації навчального процесу під час вивчення літератури. Автор розкриває етапи відповідної діяльності, цілеспрямованість завдань, демонструє способи розв’язання тих дидактичних проблем, які можна вирішити саме з допомогою літературного спостереження. Одна з провідних думок – якість осмислення учнями художнього матеріалу безпосередньо залежить від яскравості і глибини одержаних вражень.Тому важливе місце в навчальному процесі посідає саме спостереження – основний спосіб сприймання будь-якого об’єкта, у тому числі й мистецького твору. Навіть під час первинного прочитання школярі здійснюють огляд художньої тканини, фіксують найбільш виразні її сторони. Це створює передумови і для підвищення емоційного фону заняття, і для досягнення належного аналітизму.
Description: The article describes the role of textual observation in organizing the learning process in the context of literature study. The author reveals the stages of corresponding activity as well as the purposes of various tasks and demonstrates ways of solving those didactic problems which can be managed with the help of literary observation. One of the key points is that the quality of students' reflection on the literary material is directly dependent on the vividness and depth of the impressions they gained.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/661
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.