Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/721
Title: Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи. Монографія.
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: філософсько-історичний підхід
мікроісторія
макроісторія
історична інверсія
"нейтралізований" історизм
міфологізм
Issue Date: 2009
Publisher: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Abstract: Розвиток української літератури тісно пов’язаний з історіософським мисленням в Україні. Художньо-філософське освоєння дійсності є константною тенденцією у творчості вітчизняних письменників різних століть. Історична картина світу наявна не тільки в історичних жанрах, але й у творах, присвячених сучасній для письменників епосі. Отже, більшість художніх джерел, що вивчаються в середній школі, демонструють філософське бачення митцями або ж окремих етапів історії (конкретної доби), або ж надчасових (універсальних) вимірів світового чи національного буття.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/721
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.