Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/878
Title: АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Authors: Дорошенко, Т.В.
Keywords: емоційна компетентність
процеси саморегуляції
засоби активізації
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті на основі аналізу напрямів сучасних пошуків науковців у галузі компетентнісної музично-педагогічної освіти, характеристики багатокомпо- нентної структури компетентностей, які мають стати результатом підготовки учителів музичного мистецтва, обґрунтовано важливість проблеми розвитку емоційної компетентності майбутнього фахівця, вивчення емоцій- ного світу особистості як головного регулятора її життєвої й професійної стабільності. Закцентовано увагу на тому, що одним із структурних компонентів емоційної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва є здатність до саморегуляції, завдяки якій забезпечується активізація й певне спрямування позиції суб’єкта, та від рівня розвитку якої залежить ефективність організації освітнього процесу в школі, а також характер професійного становлення й самореалізації фахівця.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/878
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf207,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.