Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/881
Title: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОНАВСЬКОГО СТИЛЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ
Authors: Чжан, Їн
Keywords: етнонаціональний виконавський стиль
виконавець
творча діяльність
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті здійснено теоретичний аналіз етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії, запропоновано визначення поняття "стиль", діалектична природа якого передбачає взаємодію проти- лежних начал – стихійного пошуку інтерпретаторської моделі й адекватного відбору виконавських засобів музичної виразності, духовного руху до висоти композиторської ідеї та точності її матеріально-технічної виконавської реалізації. Доведено, що у стилі реалізовується індивідуальний імпульс виконав- ця, який формується на основі етнокультурних національно-виконавських традицій. З одногу боку, етнонаціональний виконавський стиль має автопор- третний сенс, з іншого – історичний. Зазначено, що індивідуально-виконавські характеристики стилю відбиваються в процесі інтерпретації та знаходження "духовного центру" художнього твору митцем. Саме в момент пошуково- творчої діяльності виконавця розкривається його автопортрет, відтворю- ється індивідуальний складник особистого стилю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/881
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf193,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.