Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/915
Title: ГУМАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК ОСНОВНА МЕТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Authors: Падун, Н.О.
Даруга, Ю.О.
Keywords: гуманізація
гуманістична спрямованість
управління
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті досліджується проблема гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом. Важливості набуває проблема дослідження умов для формування особистості, яка має високий рівень особистісних якостей: творчої активності, відповідальності, керується у своїй діяльності та поведінці гуманістичними цінностями. У зв’язку з цим соціальні та педагогічні проблеми гуманізації управління за- гальноосвітнім навчальним закладом вимагають більшої уваги в українському суспільстві серед дослідників, педагогів, громадських діячів, що допомогло б удосконалити систему гуманістичних поглядів у галузі управління. Окрім зазначеного, в статті показано, що зміна способу, змісту праці, науково- технічний прогрес сучасного суспільства визначають потребу, основні критерії та принципи гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом. Досліджено, що визначені критерії знаходять відображення і відповідають п’ятьом рівням сформованості оптимальності управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх закладах, а саме: вищий, високий, середній, низький та елементарний.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/915
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf182,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.