Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/918
Title: КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Authors: Лісовець, О. В.
Keywords: оцінювання
критерії
рівні
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається актуальна проблема розробки методичного інстру- ментарію для оцінювання сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти. Визначено критерії оцінювання соціально-правової компетентності і подано їх характе- ристику за окремими показниками. До основних критеріїв віднесено: критерій соціально-правової спрямованості, критерій соціально-правової інформованості, критерій соціально-правової активності, критерій соціально-правової само- оцінки. Конкретизація основних показників кожного з критеріїв робить можливим відстеження динаміки сформованості у студента соціально-правової компе- тентності відносно її базових структурних компонентів (мотиваційно-цінніс- ного, когнітивного, функціонально-діяльнісного, рефлексивно-оцінного). Ступінь розвитку того чи іншого показника характеризує рівень сформованості соціально-правової компетентності, визначення якого є важливою складовою діагностичної стадії наукового дослідження. Виділено такі рівні соціально- правової компетентності майбутніх соціальних працівників: низький, середній, достатній, високий. Представлений комплекс критеріїв, показників і рівнів сформованості соціально-правової компетентності майбутнього соціального працівника є необхідною умовою і вихідним етапом в організації процесу діагностики сформованості даної складової професійної компетентності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/918
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf207,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.