Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/921
Title: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Authors: Дубровська, Л. О.
Дубровський, В. Л.
Король, В. С.
Keywords: інтерес
читацький інтерес
молодші школярі
пізнавальний інтерес
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті автори розглядають питання, в яких розкривається сутність основних понять "інтерес", "читацький інтерес"; читацький інтерес є цінною якістю особистості, який співвідноситься з характером процесу читання, включає в себе працю, практичну та теоретичну діяльність, пізнання і твор- чість як вищий рівень діяльності. Зроблено акцент на активність формування читацьких інтересів в учнів початкових класів. Звернено увагу на критерії розвитку читацького інтересу як активну пізнавальну спрямованість дитини на предмет або явище дійсності; позитивне емоційно забарвлене ставлення до читання; творчі прояви в привабливій для дитини діяльності; розкривають показники розвитку читацького інтересу молодших школярів – позитивне ставлення до самої читацької діяльності; зацікавленість конкретними книгами; захоплення самим процесом читання; прагнення поділитися з іншими радістю від спілкування з книгою.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/921
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf205,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.